Godhavn Holding

Godhavn Holding er en profesjonell utleier av boligeiendommer og har sammen med sine datterselskaper ca 90 utleieforhold i Trondheimsområdet.

Vi leier ut boliger i områdene Lerkendal, Nardo og Byåsen. Vi har i hovedsak leiligheter men også noen hybler og sokkelleiligheter med nærhet til NTNU Gløshaugen.

Ta kontakt med Siv Fosli på telefon 94506310.