Eiendommen er under regulering. Det planlegges ca 45 leiligheter.  Antatt salgsstart vår /sommer 2017.

Byggeår:  
Antall enheter: 
BRA: 
Bydel: 
Adresse: 
Nettside prosjekt: