Oppstart reguleringsarbeid for leilighetsbygg, tidsaspekt uavklart.