Oppstart reguleringsarbeid for leilighetsbygg, tidsaspekt uavklart.

Byggeår:  
Antall enheter: 
BRA: 
Bydel: 
Adresse: 
Nettside prosjekt: