Skip to content
Godhavn Utbygging AS

Godhavn Utbygging AS ble stiftet i 1991 under tidligere navn Midt-Byen Eiendom AS, navneendring skjedde 2006.

Firmaet har sin hovedvirksomhet innenfor utvikling og salg av fast eiendom, dette gjennom erverv, prosjektutvikling, salg og utleie. Selskapet er gjennom sine kontakter med Sivilingeniør Godhavn AS og Godhavn Regnskap AS en totalleverandør for boligprosjekter. Vi har alle faser fra tomteerverv, regulering/omregulering, arkitekttjenester, prosjektering frem til ferdig bolig. Vi erverver alt fra små eneboligtomter til store landbruksarealer. Vi har gjennom 40 år opparbeidet oss en god erfaring og innehar et bredt og godt kontaktnettverk med både entreprenører og rådgivere. Vi har óg god kunnskap om offentlige prosesser.

Godhavn ferdigstiller ca. 40-60 boliger pr år. Vi er opptatt av å levere gode, solide og moderne boliger.

Har du mindre eller større tomtearealer, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Godhavn Utbygging AS
Godhavn Utbygging AS