Skip to content

Gro Brandstadmoen

Prosjektleder regulering

Sivilarkitekt MNAL med 20 års erfaring innen faget ivaretar det interne behovet for arkitekttjenester med mulighetsstudier, bistand ved tomteakkvisisjon, reguleringsarbeid og diverse arkitekttjenester.

Tlf: 941 34 632
E-mail: gro@godhavn.no