Gro Brandstadmoen

Prosjektutvikler

Sivilarkitekt MNAL med 20 års erfaring innen faget ivaretar det interne behovet for arkitekttjenester med mulighetsstudier, bistand ved tomteakkvisisjon, reguleringsarbeid og diverse arkitekttjenester.

Tlf: 941 34 632
E-mail: gro@godhavn.no