Skip to content
 

På Tiller i Trondheim  har vi bygd og solgt 18 leiligheter i lavblokk. 

Byggeår:  2012
Antall enheter: 18