Tiller øst, Trondheim. 18 leiligheter i lavblokk. Totalentreprise. Ferdigstilt vinter 2012.

Byggeår:  
Antall enheter: 
BRA: 
Bydel: 
Adresse: 
Nettside prosjekt: