Heimtrøå boligfelt ligger meget utsiktsrikt til med utsyn over Trondheimsfjorden og østre del av byen. prosjektet består av 43 stk leiligheter i flermannsboliger samt noen eneboliger.
Prosjektet ble gjennomført i perioden 1997 til 2001.

Adresse er Heimtrøa 9 – 40,
7054 Ranheim.

Byggeår:  
Antall enheter: 
BRA: 
Bydel: 
Adresse: 
Nettside prosjekt: