Skip to content

Heimtrøå boligfelt ligger meget utsiktsrikt til med utsyn over Trondheimsfjorden og østre del av byen.

Prosjektet består av 43 stk leiligheter i flermannsboliger, samt noen eneboliger.

Prosjektet ble gjennomført i perioden 1997 til 2001.

 

Byggeår:  1997-2001
Adresse: Heimtrøa 9-40