Prosjektet er bygd for Trondheim kommune og innholder 24 sengerom, fellesstuer, kjøkken samt sosiale rom for både beboere og betjeningen. I sokkel ved inngangssiden er det en koselig fellesstue som ofte benyttes av ulike lag og foreninger samt ukentlig åpen onsdagskafe. Bygget ligger tett opp mot omsorgsboligene i sør-vest.
Prosjektet ble startet i 2002 og ble innflyttet og satt i drift i desember 2003.

Adresse er Laura Hangerås vei 1, 7026 Trondheim.

Byggeår:  
Antall enheter: 
BRA: 
Bydel: 
Adresse: 
Nettside prosjekt: