Godhavn[1] tar personvern på alvor og vil til enhver tid behandle personopplysninger innen rammene av gjeldende lov og forskrift.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle selskaper i Godhavn og gjelder for alle kunder og brukere av Godhavn sine tjenester som leietakere, boligkjøpere, interessenter, regnskapskunder og andre som benytter seg av Godhavns tjenester.

Vi ønsker med dette å opplyse deg når og hvorfor vi samler informasjon om deg. I tillegg vil vi forklare hvordan informasjonen brukes og lagres i våre systemer.

Kategorier av personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder, avhengig av om du registrerer deg som interessent, er leietaker eller om du registrerer deg som kunde:

Hvis du registrerer deg som interessent hos Godhavn behandles navn, e-postadresse og/eller telefonnummer.

Som boligkjøper eller leietaker hos Godhavn behandles i tillegg fødselsnummer, adresse.

Som regnskaps- og forretningsførerkunde behandles nødvendige personopplysninger for å utføre lovpålagte oppgaver.

Behandlingsansvarlig

Det er daglig leder i det aktuelle selskapet[2] som du har inngått avtale eller samtykke med, som er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Deling av opplysninger med tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler (eller samtykker) er vi avhengig av å utleveres nødvendige opplysninger til andre/tredjeparter. Dette kan være regnskapsfører/forretningsfører, strømleverandør, bank, megler, forsikringsselskaper/garantistillere, entreprenører, leverandører og rådgivere/prosjekterende avhengig av hvilket kundeforhold/avtale du har med oss.

Videre er vi avhengig av tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester. Vi kjøper for eksempel dataprogram og lagringstjenester av eksterne tredjeparter. Slike tredjeparter gis tilgang til personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for deres leveranser til Godhavn. De vil ikke kunne benytte seg av dine personopplysninger ut over de formål som vi har avtalt med deg. Behandling av personopplysninger som skjer av tredjeparter skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler eller databehandlererklæringer som inngår i våre avtaler med tredjeparter.

Personopplysninger som behandles av Godhavn eller samarbeidspartnere vil ikke på noe tidspunkt overføres til servere utenfor Europa.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på budskjema, meldt interesse på vår hjemmeside, kontrakt i forbindelse med ditt kjøp eller leie av bolig, avtale om regnskapstjenester, forretningsførsel eller andre tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å kunne gi våre besøkere av siden en best mulig kundeopplevelse og service. Etter Lov om elektronisk kommunikasjon er vi pålagt å informere våre besøkende om slik bruk.

Grunnlag og formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er avhengig av hvilket kundeforhold/avtale du har med oss.

Rent generelt vil behandlingsgrunnlaget være følgende i prioritets rekkefølge:

  • Overholdelse av lovbestemte plikter som eksempelvis bokføringslov, regnskapslov og hvitvaskingslov.
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og Godhavn, jfr personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
  • Berettiget interesse som angår deg som kunde. Dette kan være informasjonsbrev eller brev om status knyttet til et leieforhold eller nyboligprosjekt der du er boligkjøper.

I noen tilfeller kan det være ønskelig å registrere opplysninger om deg utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor som for eksempel å stå som interessent på et eller flere prosjekter. Vi vil i slike tilfeller be om ditt samtykke til dette.

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene lagres elektronisk i datasystemene til Godhavn, og forblir lagret og behandlet så lenge det foreligger gyldig samtykke eller annet gyldig behandlingsgrunnlag i henhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17.

Godhavns rutiner gjør at du vil bli slettet når:

  • Informasjonen ikke lengre er relevant for det formålet den er innsamlet for.
  • Avtaleforholdet er avsluttet og alle plikter som følger med avtaleforholdet er oppfylt

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, rutiner og jevnlige risikovurderinger samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, be om begrensning av behandling, trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling, samt kreve retting eller sletting.

Du har rett til å kreve sletting såfremt det ikke er i strid med lovpålagte hensyn.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

 

Sivilingeniør Godhavn AS

Erling Skakkes gate 52A

7012 TRONDHEIM

 

eller firmapost@godhavn.no

 

 

[1] I instruksen vil ”Godhavn” benyttes som en samlebetegnelse på Godhavn Holding AS, orgnr. 989 207 733 og alle datterselskaper som Sivilingeniør Godhavn AS, Godhavn Utbygging AS og Godhavn Regnskap AS.

[2] Godhavn Holding AS eller selskapet sine datterselskaper som Sivilingeniør Godhavn AS, Godhavn Utbygging AS og Godhavn Regnskap AS.