Heimstad Park 2. byggetrinn

Tiller øst, Trondheim. 18 leiligheter i lavblokk. Totalentreprise. Ferdigstilt vinter 2012.