Heimstad Park 3 og 4. byggetrinn

Tiller øst, Trondheim. 28 rekkehus. Store og romslige familieboliger i  barnevennlige omgivelser.  Ferdigstilt 12 stk sommer 2013 og 16 stk april 2014.

For mer informasjon se egne nettsider:  www.heimstadpark.no