Skip to content

Reppetoppen : Godhavn Utbygging har regulert området Steinhaugen på Reppe. Området er på ca 40 mål og har en god beliggenhet vis av vis gamle ridesenteret på Reppe. Området er meget solrikt og har utsikt over store deler av Trondheim øst, samt fjorden og «Fosenalpene». Her bygges det boliger som er tilpasset både nyetablerte, barnefamilien og seniorsegmentet.

Ca. 230 boliger er under planlegging/bygging og da i form av leiligheter og rekkehus.

Byggetrinn 1 består av 10 rekkehus på 109 BRA fordelt på delfelt D1 og D2, 5 rekkehus på ca 110 BRA inkl utvendig sportsbod, og 12 leiligheter i D3. Disse leilighetene er fordelt med 8 stykk 2-roms på ca 53 og 54 kvm BRA, og 4 stykk 3-roms på ca 81 og 83 kvm BRA.

Byggetrinn 1 er sluttsolgt og overtagelser var høsten 2017.

Byggeår:  2017
Antall enheter: 27
Adresse: Solveig Abrahamsens veg