Skip to content

Godhavn Utbygging har regulert området Steinhaugen på Reppe. Området er på ca 40 mål og har en god beliggenhet vis av vis gamle ridesenteret på Reppe. Området er meget solrikt og har utsikt over store deler av Trondheim øst, samt fjorden og «Fosenalpene». Her planlegges det boliger som er tilpasset både nyetablerte, barnefamilien og seniorsegmentet. Ca. 240 boliger er under planlegging og da i form av leiligheter og rekkehus. I tillegg planlegges det barnehage i området. Her har du nærhet både til buss og by samt at du har marka i umiddelbar nærhet.

Reppetoppen byggetrinn 6 er ute for salg.

Er du interessert kan du kontakte Eiendomsmegler 1 ved Katrine Brekke Borren eller Ane Nes på telefon 916 65 104 / 915 88 153.

Besøk oss også på www.reppetoppen.no

Nettside prosjekt: https://reppetoppen.no/